Historia kontaktów polsko-węgierskich ma wielowiekową tradycję. Wspólni królowie i święci. Wzajemne inspiracje muzyczne i literackie. Wspólne wolnościowe cele, wspólna walka w burzliwym wieku XIX; solidarność i wsparcie okazywane i udzielane w przełomowych momentach wieku XX. W Warszawie na ślady dokumentujące przyjaźń obu narodów natykamy się szczególnie często w dzielnicy Śródmieście. Ulice i parki zdobią tablice i pomniki poświęcone wielkim Węgrom i wspólnym bohaterom – Polakom zasłużonym dla historii Węgier. Ulice, szkoły, place związane z wielkimi postaciami i wydarzeniami rozsiane są w całej Warszawie. Miejsca te są znane wielu warszawiakom, mniej natomiast, co oczywiste, wiedzą o nich mieszkańcy Budapesztu.

„Węgierska Warszawa” to wyjątkowy projekt zainicjowany i zorganizowany przez Dzielnicę Śródmieście m.st. Warszawy, przy współpracy budapesztańskiej dzielnicy Budavár. Życzliwego wsparcia projektowi udzielił Węgierski Instytut Kultury w Warszawie, patronat nad nim objął zaś Ambasador Węgier w Polsce. Organizatorzy wyrażają przekonanie, że wystawa będzie dobrze służyła wzajemnemu lepszemu poznaniu społeczności obu stolic – Warszawy i Budapesztu, wpisując się w program partnerskiej współpracy między warszawską dzielnicą Śródmieście i pierwszą dzielnicą Budapesztu – Budavár.

WYSTAWA

ZOBACZ

O WYSTAWIE

Dobrze znane przysłowie mówi, iż „Polak Węgier dwa bratanki”. W stwierdzeniu tym zawarta jest prawda nie tylko potoczna, lecz też historyczna, bowiem, jak z żadnym innym narodem w Europie, łączą nas z Madziarami wielowiekowe więzy współpracy i wymiany...

CZYTAJ DALEJ

STOSUNKI
POLSKO-WĘGIERSKIE

Kontakty między Polską a Węgrami sięgają tysiąca lat i stanowią wzór współpracy między narodami. Na przestrzeni wieków relacje polsko-węgierskie układały się bardzo dobrze...

CZYTAJ DALEJ

WĘGIERSKIE ŚLADY
W WARSZAWIE

Jednym z najbardziej powszechnych sposobów upamiętniania zasłużonych postaci jest nadawanie ich imion ulicom bądź placom. Jest zatem w Warszawie wiele miejsc...

CZYTAJ DALEJ

AKTUALNOŚCI

Współpraca między dzielnicami Śródmieście i Budavár oficjalnie zapoczątkowana została podczas wizyty, jaką złożyli w Warszawie przedstawiciele pierwszej dzielnicy Budapesztu...

CZYTAJ DALEJ