Węgierska Warszawa

Wystawa pod honorowym patronatem

Jego Ekscelencji dr. Ivána Gyurcsíka, Ambasadora Węgier w Polsce

Organizator/Szervező/Organizer:

Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy / Varsó főváros Belváros (Śródmieście) kerülete
/ The Śródmieście District, City of Warsaw

Partner wystawy / A kiállítás partnere / Partner

Budavár – I Dzielnica Budapesztu / Budavári Önkormányzat / Budavár – Budapest I District

Organizator wykonawczy / Kivitelező szervező / Executive organizer:

Wydawnictwo VEDA Sp. z o.o./VEDA Kiadó Kft/ VEDA PUBLISHERS LTD.

O Warszawie w Budapeszcie

„Węgierska Warszawa” to tytuł wystawy plenerowej, którą od 24 maja mogą oglądać mieszkańcy Budapesztu. Uroczystego otwarcia ekspozycji dokonał Krzysztof Czubaszek – zastępca burmistrza Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, w obecności Tamása Nagya – burmistrza Budaváru, I. Dzielnicy Budapesztu.

Wystawa plenerowa jest częścią projektu pt. „Węgierska Warszawa”, w ramach którego Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy uruchomiła także stronę internetową (www.wegierskawarszawa.eu) oraz wydała okolicznościową publikację. Zaprezentowany tam materiał pokazuje wielowiekowe związki stolicy Polski z historią i kulturą węgierską, odzwierciedlone w przestrzeni publicznej w postaci tablic pamiątkowych, pomników, budynków i nazw ulic. Autorzy projektu pokazali na fotografiach i omówili w krótkich notach kilkadziesiąt obiektów, o których nie wiedzą często sami warszawiacy, tym bardziej zaś Węgrzy, z myślą o których głównie zrealizowane zostało to przedsięwzięcie. Zarówno wystawa, jak i katalog oraz strona internetowa opracowane zostały w trzech językach – polskim, węgierskim i angielskim.

W pierwszej kolejności wystawa trafiła do stolicy Węgier. Stanęła na placu Kapistrana (Kapisztran tér 6), przy zabytkowej wieży Marii Magdaleny – w reprezentacyjnej części starego miasta. Mieszkańcy Budapesztu będą ją mogli oglądać do późnej jesieni. Następnie wystawa wróci do kraju i pokazana zostanie mieszkańcom stolicy Polski.

tre1

W uroczystości otwarcia wystawy wziął udział Krzysztof Czubaszek – zastępca burmistrza Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy. Gospodarzy reprezentował Tamás Nagy – burmistrz Budaváru, I. Dzielnicy Budapesztu. Obecni też byli m.in. Imre Molnár – attaché kulturalny Ambasady Węgier w Polsce, Katarzyna Sitko – dyrektor Instytutu Kultury Polskiej w Budapeszcie, przedstawiciele węgierskiej Polonii, uczniowie miejscowych szkół, a także grupa laureatów „Konkursu wiedzy o Węgrzech” z V Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie, którym w nagrodę za zajęcie pierwszego miejsca kilkudniowy wyjazd do Budapesztu zorganizowała Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy.

tre2

Podczas otwarcia wystawy Krzysztof Czubaszek przypomniał, iż w sierpniu 2011 r. Śródmieście oraz Budavár podpisały list intencyjny o współpracy między dzielnicami, nawiązujący do umowy partnerskiej zawartej w 2005 r. między Warszawą i Budapesztem. Podkreślił, że projekt „Węgierska Warszawa”, tak jak i przeprowadzony w roku szkolnym 2012/2013 „Konkurs wiedzy o Węgrzech”, wyniknęły z pragnienia zacieśniania współpracy i dążenia do wzajemnego poznawania się Polaków i Węgrów, których od wieków łączy tradycyjna przyjaźń. Z kolei Tamás Nagy nawiązał do braterstwa, którego dowody Polacy i Węgrzy dawali w trudnych dla obu narodów momentach – II wojny światowej, Powstania 1956 roku czy stanu wojennego.

Po zakończeniu uroczystości laureaci „Konkursu wiedzy o Węgrzech” wraz z zastępcą burmistrza Śródmieścia złożyli wizytę w urzędzie dzielnicy Budavár oraz na specjalne zaproszenie burmistrza Budaváru, który jest jednocześnie posłem do węgierskiego parlamentu, przyjęci zostali w pałacu prezydenta Węgier.

tre3
tre4
tre5

Śródmieście i Budavár

– dzielnice partnerskie

Współpraca między dzielnicami Śródmieście i Budavár oficjalnie zapoczątkowana została podczas wizyty, jaką złożyli w Warszawie przedstawiciele pierwszej dzielnicy Budapesztu z burmistrzem Tamásem Gáborem Nagyem na czele. Miała ona miejsce 12-14 sierpnia 2011 r. Podpisane wówczas porozumienie jest rozwinięciem umowy partnerskiej, zawartej w 2005 r. przez Warszawę i Budapeszt.
Podczas spotkania w Warszawie odsłonięte zostało popiersie Ferenca Liszta w Łazienkach Królewskich, autorstwa węgierskiej artystki Katalin Gerő. Stanęło ono w pobliżu pomnika Fryderyka Chopina i było darem burmistrza Budaváru w związku z obchodzoną wówczas 200. rocznicą urodzin węgierskiego kompozytora. Uroczystości towarzyszył recital Aleksa Szilasiego, węgierskiego pianisty, który wspierał ideę budowy pomnika Liszta w Warszawie i koordynował projekt na Węgrzech.

project1

Goście z Budapesztu pojawili się w Śródmieściu w symbolicznym dla dzielnicy momencie. 13 sierpnia co roku obchodzona jest rocznica tragicznego wybuchu niemieckiego czołgu, zdobytego przez powstańców warszawskich w 1944 r., w wyniku którego zginęło kilkaset osób, głównie cywilnych mieszkańców Starego Miasta. Dzień ten określany jest mianem Dnia Pamięci Starówki i stanowi wyjątkową datę w kalendarzu każdego z jej mieszkańców. Delegacja węgierska uczestniczyła w obchodach pamiętnego wydarzenia. Burmistrz Tamás Gábor Nagy w przemówieniu, które wówczas wygłosił, podkreślił bliskość tradycji polskiej i węgierskiej oraz więź między naszymi narodami, wyrażając ogromny szacunek i podziw dla bohaterskiego czynu podczas Powstania Warszawskiego. Zwieńczeniem obchodów był uroczysty koncert na Zamku Królewskim w wykonaniu Aleksa Szilasiego oraz Jacka Kortusa wraz z towarzyszącymi im muzykami Filharmonii Narodowej. Najnowszą inicjatywą wynikającą z nawiązanej współpracy jest ogłoszony w roku szkolnym 2012/2013, pretendujący do miana wydarzenia cyklicznego, „Konkurs wiedzy o Węgrzech”.

project2

W zrealizowanym z dużym rozmachem przedsięwzięciu nagrodą główną, do walki o którą przystąpili przedstawiciele osiemnastu (czyli wszystkich) śródmiejskich szkół ponadpodstawowych, był pięciodniowy wyjazd zwycięskiej drużyny do Budapesztu, finansowany przez Dzielnicę Śródmieście m.st. Warszawy. Głównym zamysłem organizatorów było zainteresowanie młodzieży historycznymi i współczesnymi aspektami życia Węgier oraz propagowanie wiedzy o śladach kultury węgierskiej w Polsce. Finał konkursu uświetnili swoją obecnością m.in. ambasador Węgier w Polsce dr Iván Gyurcsík oraz dyrektor Węgierskiego Instytutu Kultury w Warszawie dr János Tischler. Zwycięzcy spotkali się także z marszałkiem Parlamentu Węgierskiego László Kövérem.