Węgierska Warszawa

Szanowni Państwo

Dobrze znane przysłowie mówi, iż „Polak Węgier dwa bratanki”. W stwierdzeniu tym zawarta jest prawda nie tylko potoczna, lecz też historyczna, bowiem, jak z żadnym innym narodem w Europie, łączą nas z Madziarami wielowiekowe więzy współpracy i wymiany. Znad Wisły nad Dunaj i w odwrotnym kierunku trafiały nie tylko towary i idee, ale też królowie, możni i zwykli ludzie, dla których nawet jakże odmienne języki nie stanowiły barier, bowiem wiedzieli, że czy to w Warszawie, czy w Budapeszcie – znajdą dobre miejsce do życia i wsparcie w trudnych chwilach.

Warszawa od zawsze była domem i przystanią dla naszych braci Węgrów. Król Stefan Batory czy książę Franciszek Rakoczy to tylko najbardziej znane siedmiogrodzkie nazwiska związane ze stolicą Polski. Choć może nie widać tego na pierwszy rzut oka, w naszym mieście pełno jest śladów i symboli polsko-węgierskich relacji. Zaświadczają o nich pomniki, tablice pamiątkowe i nazwy ulic, ale też budynki i mieszczące się w nich instytucje. Celem projektu „Węgierska Warszawa”, na który składają się wystawa plenerowa, niniejsza publikacja oraz strona internetowa, jest pokazanie tych miejsc i obiektów, a co za tym idzie przybliżenie mieszkańcom Budapesztu i Warszawy, jak wiele mieliśmy, i nadal mamy, ze sobą wspólnego.

Bezpośrednią inspiracją do realizacji projektu stało się porozumienie o współpracy między Dzielnicą Śródmieście m.st. Warszawy i I Dzielnicą Budapesztu – Budavárem, podpisane 12 sierpnia 2011 r. w Warszawie przeze mnie oraz burmistrza Tamása Gábora Nagya. Zakłada ono podejmowanie działań na rzecz wzmacniania tradycyjnej przyjaźni polsko-węgierskiej oraz lepszego wzajemnego poznania. W jego ramach w roku szkolnym 2012/2013 zrealizowaliśmy konkurs wiedzy o Węgrzech dla uczniów śródmiejskich szkół ponadgimnazjalnych, w którym główną nagrodą był tygodniowy wyjazd do Budapesztu. Projekt „Węgierska Warszawa” jest kolejnym krokiem na tej drodze.

Mieszkańcom Budapesztu i Warszawy, z myślą o których powstała wystawa, strona internetowa i niniejszy przewodnik po węgierskich śladach w stolicy Polski, życzę, by historia naszych miast i narodów oraz łączących je ludzi i wydarzeń napawała wszystkich dumą oraz pomagała budować wspólną przyszłość w zjednoczonej Europie.

Wojciech Bartelski
Burmistrz Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

burmistrz