Węgierska Warszawa

Powstanie Styczniowe 1863

Węgrzy w polskim powstaniu

1863_pl_uprise
top_flags

Biorąc udział w powstaniu styczniowym, Węgrzy dali wyraz solidarności z Polakami w walce o niepodległość. Jedną z takich postaci był Otto Esterházy, rotmistrz kawalerii w powstaniu węgierskim 1848 r., który dołączył do powstania w Polsce w 1863 r. na wieść o jego wybuchu. Został dowódcą dużego oddziału powstańczego. Zginął w bitwie pod Mełchowem w 1863 r., ale dzięki jego odważnej postawie i umiejęt-nemu dowodzeniu bitwa zakończyła się sukcesem powstańców.

W Warszawie węgierskich uczestników powstania styczniowego upamiętnia dwujęzyczne epitafium na Powązkach, odsłonięte w 1993 r. przez Györgya Szabada, przewodniczącego parlamentu węgierskiego, a na cmentarzu wojskowym, w kwaterze powstańców 1863 r. spoczy-wają także prochy poległych Węgrów.