Węgierska Warszawa

Wojna 1920

wspólny los

1920_2
top_flags

Nastroje Węgrów i stanowisko węgierskiego rządu w czasie toczącej się wojny najlepiej chyba oddawało chrześcijańsko-narodowe pismo „Uj Nemzedék” („Nowe Pokolenie”), pisząc: Nie wiemy, co uczyni Koalicja, my musimy być gotowi, aby stanąć po stronie Polski. Los Polski jest naszym losem.Węgrzy byli jedynym narodem, który wsparł Polaków w 1920 r.

Marszałek Józef Piłsudski doceniał odważny gest Węgrów i wielokrotnie w swych przemówieniach podkreślał ich udział w historycznym zwycięstwie, nazwanym później „Cudem nad Wisłą”. Po zawarciu pokoju w Rydze Sejm Rzeczypospolitej Polskiej odmówił ratyfikowania traktatu z Trianon, co oznaczało, że w sensie prawnym Polska nie uznała rozbioru Węgier.

W roku 2011 odsłonięto znajdującą się na ścianie gmachu przy Krakowskim Przedmieściu 11, na rogu ulicy gen. Tokarzewskiego-Karaszewicza, po stronie placu Marszałka Piłsudskiego w Warszawie tablicę upamiętniającą pomoc Węgier dla zmagającej się z bolszewizmem Polski podczas działań wojennych latach 1919-1921.