Węgierska Warszawa

Wojna 1920

61 milionów nabojów z Czepel

1920_war
top_flags

Podczas wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. Węgrzy po raz kolejny dali dowód solidarności z Polakami. Świadczy o tym przekazywana przez Węgrów nieodpłatnie pomoc w postaci transportów z materiałami wojskowymi. Na początku lipca 1920 r. rząd węgierski Pála Telekiego nakazał zakładom zbrojeniowym Manfreda Weissa z Czepel przekazanie wszystkich zapasów broni Polsce i przez kolejne tygodnie produkowanie uzbrojenia tylko na potrzeby walczących Polaków. Węgrzy zaopatrzyli polską armię w karabiny, części zamienne do karabinów, amunicję strzelecką i artyleryjską, kuchnie polowe. W decydującym okresie wojny z Rosją sowiecką nieodpłatnie przekazali Polakom i dostarczyli własnym wysiłkiem 48 milionów pocisków karabinowych typu Mauser, 13 milionów pocisków typu Mannlicher, trudną do oszacowania ilość pocisków artyleryjskich różnych kalibrów, 30 tysięcy karabinów typu Mauser, kilka milionów części zapasowych do karabinów i 440 kuchni polowych.