Węgierska Warszawa

Powstanie Warszawskie 1944

honwedzi powstańcom

1944_uprise
top_flags

Mimo że Węgrzy byli formalnie sprzymierzeni z Niemcami, nie przeszkodziło im to w okazywaniu Polakom pomocy w czasie Powstania Warszawskiego. Węgierskie jednostki stacjonujące latem 1944 r. w pobliżu Warszawy wbrew rozkazowi okupantów wspomagały powstańców żywnością i bronią. Doszło nawet do rozmów oficerów reprezentujących generałów Bélę Lengyela i László Szabó z przedstawicielami Armii Krajowej. W ich wyniku Węgrzy zobowiązali się, że nie będą podejmować wrogich działań wobec Polaków, a także pozwolą na swobodne przemieszczanie się polskich oddziałów powstańczych oraz ludności cywilnej w rejonie ich stacjonowania. Żołnierze węgierscy uczestniczyli razem z ludnością

polską w niedzielnych nabożeństwach oraz prowadzili ożywioną wymianę handlową z Polakami. Były także próby negocjacji przejścia oddziałów węgierskich na stronę polską. Warunkiem było udzielenie Węgrom gwarancji potraktowania ich jako sprzymierzeńców przez aliantów koalicji antyhitlerowskiej. Niestety, dowództwo Armii Krajowej nie mogło udzielić takich gwarancji.