Węgierska Warszawa

Powstanie Węgierskie 1956

sercem z bratankami

1956_uprise
top_flags

Polacy masowo poparli powstanie węgierskie 1956 r. Wydarzenia na Węgrzech spotkały się z ogromnym oddźwiękiem w Warszawie. Słynny wiec w stolicy Polski zgromadził tysiące ludzi z transparentami wyrażającymi solidarność z rewolucją węgierską. Zakłady pracy, związki zawodowe, organizacje społeczne organizowały zbiórki pieniędzy na zakup lekarstw i żywności. Masowo zgłaszano się do punków krwiodawstwa, aby oddawać krew walczącym powstańcom. Powstały społeczne komitety pomocy dla Węgier. Organizowano na wielką skalę wysyłki żywności, leków i ubrań.

Wydarzenia 1956 r. upamiętnia tablica umieszczona na ścianie Pałacu Czapskich na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. To właśnie w tym miejscu zbierane były datki dla powstańców węgierskich.