Węgierska Warszawa

Ambasada Węgier

między dyplomacją a historią

ambasadatop_flags

Na przestrzeni wieków stosunki między Polską a Węgrami układały się nader dobrze. Zgoda między obydwoma narodami przeważała nad waśniami, a utrwalona przez wieki przyjaźń znana jest z przysłowia „Polak, Węgier, dwa bratanki, i do szabli, i do szklanki”. Stosunki dyplomatyczne pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Węgrami nawiązano w 1920 r. Poselstwo tego kraju funkcjonowało w Warszawie przy ul. Służewskiej 5 (w latach 1925-1927), przy ul. Mokotowskiej 48 (1930-1932), ul. Mokotowskiej 55 (1934) oraz przy ul. Koszykowej 10 (1938-1939). Wydział Handlowy, delegatura Węgierskiego Królew-skiego Urzędu Handlu Zagranicznego (Magyar Királyi Külkereskedelmi Hivatal) mieścił się przy ul. Kruczej 29 (1938).

Po II wojnie światowej, w 1945 r., reaktywowano stosunki dyploma-tyczne na szczeblu poselstw, zaś Węgry otworzyły swoje przedsta-wicielstwo dyplomatyczne w Warszawie już w 1946 r. Podniesienie ich do rangi ambasad nastąpiło w roku 1954. Na rogu Alej Ujazdowskich, przy ul. Chopina 2 wybudowano budynek ambasady, który powstał prawdopodobnie na fundamentach zburzonej w 1939 r. dawnej willi hr. Rzyszczewskiego.