Węgierska Warszawa

Józef Antall (senior)

przyjaciel potrzebujących

antall
top_flags

Polityczny życiorys Józefa Antalla jest niezwykle bogaty. Jego kariera urzędnicza rozpoczęła się w okresie międzywojennym. W czasie wojny zajmował się głównie sprawami uchodźców, wśród których największy odsetek stanowili Polacy. Równie energicznie angażował się w pomoc Żydom, o czym świadczy stworzony przez niego ośrodek w Vác przeznaczony dla żydowskiej młodzieży z Polski. Pod koniec wojny jego działalność została odkryta przez Niemców i w 1944 r. został uwięziony przez Gestapo. Po wojnie sprawował wiele znaczących funkcji, m.in. jako minister odbudowy, prezes Czerwonego Krzyża oraz Węgiersko-Polskiej Izby Handlowej. Z czasem został odsunięty przez komunistów od działalności publicznej. Przed represjami na Węgrzech uchroniła go interwencja rządu PRL. Zmarł w 1974 r. w Budapeszcie.

W 1990 r. Instytut Yad Vashem uhonorował go pośmiertnie medalem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata, a w marcu 2010 r. prezydent Polski przyznał mu pośmiertnie Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

Jego syn, Józef Antall młodszy, był pierwszym premierem demokra-tycznych Węgier w latach 1990-1993

W Warszawie na murze staromiejskim w dzielnicy Śródmieście wmurowano tablicę pamiątkową poświęconą pamięci Józefa Antalla seniora. Inna tablica jemu poświęcona oraz ulica jego imienia znajdują się na warszawskiej Białołęce. Nieopodal także mieści się skwer Przyjaciół Węgierskich. Imię Józefa Antalla seniora nosi Warszawskie Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Węgierskiej.