Węgierska Warszawa

Zoltán Baló

opiekun i organizator

balo
top_flags

Zoltán Baló był oficerem Armii Węgierskiej. We wrześniu 1939 r. pracował w Ministerstwie Obrony. Po hitlerowskim ataku na Polskę powierzono mu zadanie zajęcia się polskimi uchodźcami, w szczególności polskimi żołnierzami, którym udało się przekroczyć granicę polsko-węgierską. Dzięki działaniom pułkownika Baló wielu polskim żołnierzom udało się przedostać do Francji, gdzie wstępowali do tworzonej tam polskiej armii. Zmarł w 1966 r. w Budapeszcie, w wieku 83 lat. Awansowany pośmiertnie do stopnia generała-majora i odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

Na warszawskim Ursynowie znajduje się ulica imienia pułkownika Zoltána Baló.