Węgierska Warszawa

Stefan Batory

książę Siedmiogrodu królem Polski

batory
top_flags

Postacią, która trwale połączyła dzieje Polski i Węgier, był król Stefan Batory (1533-1586), książę Siedmiogrodu i od 1576 r. król Polski, za sprawą małżeństwa z Anną Jagiellonką (1523-1596). Batory zasłynął jako orędownik tolerancji religijnej, znakomity reformator i dowódca. Utworzył Trybunał Koronny i wojsko zawodowe. Jego największym suk-cesem było powstrzymanie rosyjskiej ekspansji na zachód i pokonanie Iwana Groźnego pod Połockiem w 1579 r. Ważnym wydarzeniem wpisanym w historię Warszawy było złożenie Batoremu

hołdu lennego przez margrabiego Fryderyka von Ansbacha na Kra-kowskim Przedmieściu. Do polskiego słownictwa przeniknęło wówczas wiele hungaryzmów, zwłaszcza militarnych. Sympatia Polaków dla Batorego odzwierciedla się w licznych nazwach pochodzących od jego imienia: ulic, szkół, a nawet przed laty statków pasażerskich. Na terenie dzielnicy Śródmieście mieści się znane Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego.