Węgierska Warszawa

Józef Bem

bohater dwóch narodów

bem
top_flags

Uczestnik dwóch powstań: listopadowego i węgierskiego. Podczas Wiosny Ludów był jednym z głównych dowódców armii powstańczej. Uchodzi za symbol przyjaźni polsko-węgierskiej. To właśnie pod jego pomnikiem w Budapeszcie 23 października 1956 r. rozgorzała propolska demonstracja będąca początkiem Powstania Węgierskiego 1956. Postać Józefa Bema uwiecznił Sándor Petőfi we fragmencie wiersza pt. Armia Siedmiogrodzka:

 

My nie zwyciężymy? – rzecze Bem nasz stary,

Rycerz wolności, mąż niezłomnej ręki:

Toż światłem pomsty lśni nam przez opary

Krwawa gwiazda Ostrołęki!

 

W Warszawie jest wiele miejsc upamiętniających gen. Józefa Bema. Od jego nazwiska pochodzi nazwa jednej z dzielnic stolicy Polski – Bemowo, jest także ulica gen. Józefa Bema. Na terenie Łazienek Królewskich oraz przed ratuszem dzielnicy Bemowo umieszczono popiersia bohatera Polski i Węgier.