Węgierska Warszawa

Henryk Dembiński

bohater dwóch powstań

dembinski
top_flags

Generał polski i węgierski, uczestnik powstań listopadowego 1830-1831 r. oraz węgierskiego 1848-1849 r. Podczas powstania wę-gierskiego w 1849 r. dowodził Armią Północną w Siedmiogrodzie. Przez krótki okres wódz naczelny armii węgierskiej. Po klęsce powstania Dembiński wyemigrował do Turcji, a następnie Francji. Zmarł w Paryżu w 1864 r.

W Warszawie jedna z ulic Żoliborza nosi imię gen. Henryka Dembiń-skiego, a na jednym z tamtejszych domów znajduje się pamiątkowa tablica z wizerunkiem generała.