Węgierska Warszawa

Kamienica Fukiera

współpraca handlowa

kamienica_fukiera
top_flags

O tym, że Polacy i Węgrzy zawierali braterstwo nie tylko przy szabli, lecz także przy szklance, świadczy zarówno najstarsze węgiersko-polskie przysłowie, jak i winiarska działalność Fukiera w Warszawie. Pierwszym właścicielem kamienicy był winiarz spiski Florian Kiliani. Poprzez małżeństwo z jego córką właścicielem został Florian Fukier. Słynna Kamienica Fukiera powstała w 1810 r. i przez lata była symbolem węgiersko polskiej współpracy handlowej. Magazynowano w niej i sprzedawano wino – towar najczęściej importowany z Węgier do Polski.

Nie bez przyczyny zaczęto więc nazywać ów trunek ,,węgrzynem”. Kolekcja, gromadzona przez ponad 100 lat, obejmowała najstarsze zasoby win węgierskich. Kamienicę Fukiera chętnie odwiedzały koronowane głowy oraz warszawscy intelektualiści. W 1939 r. władze niemieckie skonfiskowały cały asortyment winiarni. W czasie Powstania Warszawskiego kamienica Fukiera została doszczętnie zniszczona. Odbudowano ją w latach 50., odtwarzając dawny wygląd.