Węgierska Warszawa

Ferenc Keresztes-Fischer

minister uchodźców

keresztes
top_flags

Ferenc Keresztes-Fischer (1881-1948) był prawnikiem, dwukrotnie pełnił funkcję szefa węgierskiego MSW, najpierw w latach 1931-1935, następnie zaś w burzliwym okresie 1938-1944. Był jednym z najbardziej wpływowych polityków w otoczeniu regenta Węgier admirała Miklósa Horthyego. Sprzeciwiał się pogłębianiu sojuszu z hitlerowskimi Niemcami i militarnemu zaangażowaniu Węgier w działania państw Osi. Nakłaniał regenta do nawiązania kontaktów z aliantami zachodnimi. Nie udało się to jednak. Keresztes-Fischer został aresztowany przez Niemców wiosną 1944 r., poddany torturom, a następnie wysłany do obozu koncentracyjnego Mauthausen-Gusen. Kilka miesięcy później Niemcy aresztowali także i internowali na terenie Niemiec adm. Horthyego. Po wojnie Franciszek Keresztes-Fischer wyemigrował do Austrii. Zmarł w Wiedniu.

Warszawa czci pamięć Franciszka Keresztesa-Fischera nadaniem jego imienia jednemu z placów w dzielnicy Ursynów.