Węgierska Warszawa

Emánuel Korompay

Polak z wyboru

korompay
top_flags

Emanuel Aladár Korompay był postacią tyleż piękną, co tragiczną. Wsławił się zarówno jako żołnierz, jak i wnikliwy językoznawca. Choć urodził się i wychował na Węgrzech, przyjął polskie obywatelstwo i wstąpił w 1919 r. do Wojska Polskiego. Awansował do rangi kapitana administracji w dziale gospodarczym. W latach 30. pracował jako hungarysta na Uniwersytecie Warszawskim. Brak podręczników do nauki języka węgierskiego postanowił uzupełnić sam, przez napisanie pierwszego polsko-węgierskiego słownika. Gdy wybuchła wojna, świadomie zdecydował, że pozostanie w Polsce. Już w 1939 r. trafił do niewoli sowieckiej i przebywał w obozie w Starobielsku. Wiosną następnego roku został zamordowany w Charkowie z kilkoma tysiącami innych polskich oficerów i intelektualistów.