Węgierska Warszawa

Lajos Kossuth

bohater Wiosny Ludów

kossuth
top_flags

Przyczyną wybuchu rewolucji węgierskiej 1848 r. była chęć uzyskania niepodległości dla Węgier, poszerzenia praw dla Węgrów, kryzys ekonomiczny, dążenie do uzyskania reform potrzebnych w całym kraju. Wydarzenia nad Dunajem przyspieszyło wrzenie rewolucyjne, które ogarnęło wówczas całą Europę. Na wieść o rewolucji w Paryżu i Wiedniu w dniu 15 marca 1848 r. doszło do ulicznych manifestacji w Peszcie. Dzień ten uznaje się za początek rewolucji, która jest jednym z największych wydarzeń w historii Węgier – na pamiątkę tego wydarzenia dzień ten jest nad Dunajem świętem narodowym.

Na czele rewolucji stanął jeden z liderów węgierskiego ruchu naro-dowo-liberalnego Lajos Kossuth, wybrany następnie we wrześniu 1848 r. przewodniczącym Krajowego Komitetu Obrony Narodowej. Powstanie Węgierskie zakończyło się klęską rok później. Lajos Kossuth został zaocznie skazany na śmierć. Kary uniknął, uciekając za granicę. Do ojczyzny nigdy już potem nie wrócił. Zmarł w Turynie w 1894 r.

W Warszawie znajdują się ulica oraz Liceum Ogólnokształcące im. Lajosa Kossutha.