Węgierska Warszawa

Lajos Kossuth

opiewany przez poetów

kossuth2
top_flags

Kossuth Lajos wszystkich wzywa
I do walki nas porywa
Stawaj bracie w kompaniji
Kraj twój wzywa cię w tej chwili!
Niechaj żyją wolne Węgry!
Niechaj żyją nam!
Pisze listy Kossuth Lajos
Wciąż do walki nas wzywając
Nam te listy jak zbawienie,
Zew wolności, świeże tchnienie

Niechaj żyją wolne Węgry
Niechaj żyją nam!
Wśród ciemności, wichru, burzy
Głos Kossutha naród wzburzy
Zrzucim z nóg kajdanów pęta
Wolność każdy z nas pamięta!
Niechaj żyją wolne Węgry
Niechaj żyją nam!

 

Autor nieznany