Węgierska Warszawa

Franciszek II Rakoczy

powstańczy wiek XVIII

rakoczy
top_flags

Wiek XVIII był burzliwym okresem w dziejach Węgier: wypędzenie Turków, objęcie panowania przez Habsburgów i liczne rewolty. Austriacy zaczęli traktować Węgry jak podbity kraj. Temu stanowi rzeczy przeciw-stawiał się Franciszek Rakoczy, książę Siedmiogrodu. W 1700 r. zaczął organizować spisek antyhabsburski. Wieść o jego planach dotarła do Austriaków, co spowodowało uwięzienie Rakoczego w Wiener Neustadt. Udało mu się jednak stamtąd uciec do Polski.

W Warszawie prowadził rozmowy na temat organizacji powstania anty-habsburskiego na Węgrzech, m.in. z ówczesnym ambasadorem Francji oraz węgierskim hrabią Miklosem Bercényim. Na pamiątkę pobytu księcia Franciszka Rakoczego w Warszawie na kamienicy przy Krakow-skim Przedmieściu, tuż obok kościoła św. Krzyża, znajduje się tablica pamiątkowa.