Węgierska Warszawa

Henryk Sławik

przyjaciel Antalla

slawik
top_flags

Jeden z wielu, którzy jak Józef Antall i ks. Béla Varga, zajmowali się na Węgrzech sprawami uchodźców z okupowanej Polski podczas II wojny światowej. Przedwojenny działacz socjalistyczny i polski patriota śląski. Uczestnik powstań śląskich. Był posłem do Sejmu Śląskiego, redaktorem „Gazety Robotniczej”. We wrześniu 1939 r. obawiając się aresztowania przez Niemców wyjechał na Węgry, gdzie został członkiem Komitetu Obywatelskiego ds. Opieki nad Uchodźcami Polskimi, a później delegatem emigracyjnego rządu polskiego na Węgrzech. Wspólnie z Józefem Antallem zajmował się wyrabianiem węgierskich dokumentów dla uciekinierów, głównie Żydów. Współpracowali także przy okazji tworzenia sierocińca dla osieroconych dzieci żydowskich w Vác.

Henryk Sławik nie doczekał końca wojny. Kiedy Niemcy wkroczyli na Węgry, został natychmiast aresztowany. Zamordowany w obozie kon-centracyjnym w Mauthausen-Gusen. Nigdy nie wydał swoich współ-towarzyszy. Jak Antall, Sławik w 1990 r. został pośmiertnie uznany przez izraelski Instytut Yad Vashem jako Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata.

Na warszawskim osiedlu Tarchomin jeden z ciągów komunikacyjnych nowoczesnego osiedla mieszkaniowego otrzymał imię Henryka Sławika. Dochodzi się nim do pasażu ks. Béli Vargi.