Węgierska Warszawa

Katedra Hungarystyki UW

intelektualna podróż na Węgry

uwtop_flags

Obecna Katedra Hungarystyki Uniwersytetu Warszawskiego, działająca nieprzerwanie od 1952 r., ma swoje korzenie w działalności hungarystów na UW jeszcze przed II wojną światową. Pracowali tu m.in. Adorján Divéky, węgierski historyk, literaturoznawca i językoznawca, angażujący się w pracę naukową równolegle w Polsce i na Węgrzech, od 1917 r. lektor, a później docent Uniwersytetu Warszawskiego. Po nim pracę naukową i dydaktyczną prowadzili m.in. Aladár Emánuel Korompay, autor m.in. pierwszego słownika polsko-węgierskiego oraz Stefan Csapláros, historyk literatury, lektor i wykładowca, badacz związków między literaturą węgierską a polską.

Obecnie Katedra Hungarystyki UW prowadzi działalność naukową i dydaktyczną z zakresu literatury, języka, historii i kultury. Placówka współpracuje z uniwersytetami w Budapeszcie, Jyväskylä i Groningen, a także Instytutem Balassiego i Międzynarodowym Towarzystwem Hungarologicznym. W Katedrze Hungarystyki działają dwie specjalizacje: węgierska i fińska. W toku studiów możliwy jest wyjazd na Węgry w ramach praktyk lub stypendium. Studia kończą się na poziomie magisterskim. Katedra Hungarystyki pomaga studentom w znalezieniu pracy w zawodzie. Na stronie wydziału umieszczane są regularnie oferty pracy dla osób ze znajomością języka węgierskiego. Hungarystyka UW mieści się przy ul. Dobrej w Warszawie, naprzeciwko Biblioteki Uniwersyteckiej.