Węgierska Warszawa

Węgierski Instytut Kultury

kultura węgierska nad Wisłą

wiktop_flags

Istotnym miejscem dla rozwoju kontaktów polsko-węgierskich jest Węgierski Instytut Kultury. Uroczyste otwarcie z udziałem ministra oświaty, Balinta Homana, miało miejsce w 1935 r. w Pałacu Staszica. II wojna światowa przerwała działalność placówki do 1948 r. Po wojnie kilkukrotnie zmieniano siedzibę Instytutu; dzisiejsza lokalizacja jest czwartą z kolei. Działalność Instytutu zasadza się na dwóch celach: upowszechnianiu węgierskiej spuścizny kulturowej i promowaniu kraju. Jest to m.in. wspieranie wydań węgierskiej literatury, organizacja spotkania autorskich i reżyserskich, inicjacja występów muzycznych, tanecznych oraz prezentacja dorobku sztuk plastycznych i kina. Nie sposób wyliczyć wszystkich propozycji. Najlepiej sprawdzić program na stronie internetowej Instytutu (varso.balassiintezet.hu), a następnie udać się na ul. Moniuszki 10.